Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Kalendarz szkolny
Drukuj
Image Kalendarz Roku Szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1.IX.2016

 1. Spotkanie dyrektora i wychowawców klas - 8. IX.2016
 2. Dzień Edukacji Narodowej - 14.X.2016
 3. Święto Szkoły- 22.X.2016
 4. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości (dzień galowy) - 11.XI.2016
  Śródokres -  I sem.
  Wystawianie ocen z przedmiotów i zachowania (ołówkiem) - do 11.XI.2016
 5. Śródokresowe zebrania wychowawców z rodzicami - 17.XI.2016
 6. Mikołajki szkolne - 6.XII.2016
 7. Wystawianie ocen z przedmiotów i zachowania na I sem. (ołówkiem) - do 9.XII.2016
 8. Powiadomienie o ocenach rodziców (informacja zwrotna) - 12-16.XII.2016
 9. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31.XII.2016
 10. Wystawianie ocen z przedmiotów i zachowania  na I sem. (długopisem) -do 11.I. 2017
 11. Rada klasyfikacyjna za I sem. - 13.I.2017
 12. Ferie zimowe - 23.I - 5.II.2017
 13. Zebrania z rodzicami - 19.I.2017
 14. Podsumowująca Rada Pedagogiczna - 9.II.2017
 15. Walentynki szkolne - 14.II.2017
 16. Próbny egzamin gimnazjalisty - termin do uzgodnienia
 17. Dzień Wiosny - 21.III.2017
 18. Rekolekcje Wielkopostne - termin do uzgodnienia
  Śródokres II sem. Wystawianie ocen z przedmiotów i zachowania (ołówkiem) - do 7.IV.2017
 19. Śródokresowe zebrania z rodzicami - 12.IV.2017
 20. Wiosenna przerwa świąteczna - 13-18.IV.2017
 21. Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 22. - część humanistyczna - 19.IV.2017
 23. - część matematyczno-przyrodnicza - 20.IV.2017
 24. - język obcy nowożytny - 21.IV.2017
 25. Szkolne obchody Dnia Ziemi - 24.IV.2017
 26. Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja (dzień galowy) - 28.IV.2017
 27. Wystawianie ocen z przedmiotów i zachowania na II sem. (ołówkiem) - do 10.V.2017
 28. Powiadomienie o ocenach rodziców (informacja zwrotna) - 11-17.V.2017
 29. Festyn rodzinny - termin do uzgodnienia
 30. Dodatkowy termin - egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 31. - część humanistyczna - 1.VI.2017
 32. - część matematyczno-przyrodnicza - 2.VI.2017
 33. - język obcy nowożytny - 5.VI.2017
 34. Wystawianie ocen ze wszystkich przedmiotów i zachowania długopisem- do 12.VI.2017
 35. Klasyfikacyjna  Rada Pedagogiczna - 14.VI.2017
 36. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 23.VI.2017