Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Kalendarz szkolny
Drukuj
Image Kalendarz Roku Szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 4.IX.2017

 1. Spotkanie dyrektora i wychowawców klas - 13. IX.2017
 2. Dzień Edukacji Narodowej - 13.X.2017
 3. Święto Szkoły- 20.X.2017
 4. Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości (dzień galowy) - 10.XI.2017
  Śródokres -  I sem.
  Wystawianie ocen z przedmiotów i zachowania (ołówkiem) - do 10.XI.2017
 5. Śródokresowe zebrania wychowawców z rodzicami - 15.XI.2017
 6. Mikołajki szkolne - 6.XII.2017
 7. Wystawianie ocen z przedmiotów i zachowania na I sem. (ołówkiem) - do 8.XII.2017
 8. Powiadomienie o ocenach rodziców (informacja zwrotna) - 11-15.XII.2017
 9. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31.XII.2017
 10. Wystawianie ocen z przedmiotów i zachowania  na I sem. (długopisem) -do 10.I. 2018
 11. Rada klasyfikacyjna za I sem. - 12.I.2018
 12. Ferie zimowe - 22.I - 4.II.2018
 13. Zebrania z rodzicami - 18.I.2018
 14. Podsumowująca Rada Pedagogiczna - 13.II.2018
 15. Walentynki szkolne - 14.II.2018
 16. Próbny egzamin gimnazjalisty - termin do uzgodnienia
 17. Dzień Wiosny - 21.III.2018
 18. Rekolekcje Wielkopostne - termin do uzgodnienia
 19. Wiosenna przerwa świąteczna - 29.III.-3.IV.2018
 20. Śródokres II sem. Wystawianie ocen z przedmiotów i zachowania (ołówkiem) - do 6.IV.2018
 21. Śródokresowe zebrania z rodzicami - 12.IV.2018
 22. Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 23. - część humanistyczna - 18.IV.2018
 24. - część matematyczno-przyrodnicza - 19.IV.2018
 25. - język obcy nowożytny - 20.IV.2018
 26. Szkolne obchody Dnia Ziemi - 24.IV.2018
 27. Szkolne obchody Święta Konstytucji 3 Maja (dzień galowy) - 27.IV.2018
 28. Wystawianie ocen z przedmiotów i zachowania na II sem. (ołówkiem) - do 11.V.2018
 29. Powiadomienie o ocenach rodziców (informacja zwrotna) - 14-18.V.2018
 30. Festyn rodzinny - termin do uzgodnienia
 31. Dodatkowy termin - egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 32. - część humanistyczna - 4.VI.2018
 33. - część matematyczno-przyrodnicza - 5.VI.2018
 34. - język obcy nowożytny - 6.VI.2018
 35. Wystawianie ocen ze wszystkich przedmiotów i zachowania długopisem- do 13.VI.2018
 36. Klasyfikacyjna  Rada Pedagogiczna - 15.VI.2018
 37. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 22.VI.2018