Jzyk polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Jzyki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF cieki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Wicej
Start arrow Nauczyciele
Drukuj
Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

 

 1. mgr Krzysztof Cybul - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie
 2. mgr Renata Radziulewicz - wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie
 3. mgr Alina Jucewicz - kierownik świetlicy szkolnej
 4. mgr inż. Wiesława Horbowiec-Sekścińska -  nauczyciel matematyki, chemii
 5. mgr inż. Zbigniew Bawół - nauczyciel informatyki, techniki, fizyki 
 6. mgr Jolanta Przymorska - nauczyciel biologii
 7. mgr Elżbieta Laskowska - nauczyciel geografii,wosu,doradca zawodowy, wychowawca kl. 3a
 8. mgr Aldona Lemieszek - nauczyciel wychowania fizycznego
 9. mgr Lilla Jabłońska - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie
 10. mgr Elżbieta Rudnik - nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych, muzyki, techniki,  wychowawca w świetlicy,  edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. 2b
 11. mgr Renata Jodko - nauczyciel religii
 12. mgr Izabela Ćwik - wychowawca w świetlicy
 13. mgr Bożena Winiarz - pedagog
 14. mgr Krystyna Wójcik - nauczyciel matematyki, historii,  wychowawca kl. 2a
 15. mgr Barbara Budna - nauczyciel języka polskiego
 16. mgr Małgorzata Buczyńska - nauczyciel języka polskiego
 17. mgr Teresa Jankowska - nauczyciel histroii
 18. mgr Joanna Kryńska-Cieśla - nauczyciel języka niemieckiego
 19. mgr inż Elżbieta Miłosz- nauczyciel fizyki, chemii, wychowania fizycznego
 20. mgr Andrzej Koleśnik - nauczyciel wychowania fizycznego
 21. mgr Andrzej Pelc - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl. 3b
 22. mgr inż. Marcin Żakiewicz - nauczyciel informatyki, chemii
 23. mgr Dorota Majkowska - nauczyciel języka angielskiego
 24. mgr Jarosław Majkowski - nauczyciel plastyki, muzyki
 25. mgr Elżbieta Rajcow - nauczyciel informatyki
Zmieniony ( 17.09.2017. )